Đảng và Đoàn thể Đảng và Đoàn thể

Quay lại

Đoàn Sở Nội vụ và Chi đoàn BQLDAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp đã phối hợp tổ chức Chương trình "Cùng em vui hè"

Trong khuôn khổ các hoạt động Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022, ngày 21 tháng 6, Đoàn Sở Nội vụ và Chi đoàn Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã phối hợp tổ chức Chương trình "Cùng em vui hè" tại Trường Hy vọng (Quận 6). Ngôi trường được thành lập từ năm 1995, chuyên chăm sóc, giáo dục các em không may gặp khiếm khuyết về một số chức năng của cơ thể.


Đến thăm Trường, Đoàn đã chuẩn bị 130 phần quà dành tặng các bé, gồm bút viết, tập, sữa và bánh kẹo.

 

Một số hình ảnh của Chương trình:
 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục