Đảng và Đoàn thể Đảng và Đoàn thể

Quay lại

Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ, sử dụng tài khoản thanh toán điện tử

Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số" đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo triển khai trên toàn quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Một trong những điểm nhấn là hoạt động "Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến" được triển khai đồng loạt tới 100% cơ sở Đoàn cả nước trong ngày 18/3/2023, là một trong những nhiệm vụ tiên phong trong Tháng thanh niên năm nay. Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết Thành phố Hồ Chí Minh được lựa chọn là địa phương tổ chức hoạt động điểm cấp Trung ương.

Theo đó, ngày 18/3/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP đã phối hợp với các đơn vị quận, huyện Đoàn tổ chức các hoạt động phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ.

Tiêu biểu là hoạt động tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh - Ngày thứ Bảy tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ (cấp xã và huyện), người dân, đại diện các doanh nghiệp trẻ và tập huấn nâng cao nhận thức kỹ năng về chuyển đổi số, tuyên truyền xây dựng văn hóa công vụ, sử dung tài khoản thanh toán điện tử cho cán bộ, công chức trẻ của huyện.

Theo đ/c Bí thư Trung ương Đoàn: "Để tham gia cải cách hành chính và chuyển đổi số hiệu quả đòi hỏi Đoàn các cấp phải nắm bắt, thích ứng nhanh với khoa học công nghệ, lan tỏa sâu rộng tinh thần chuyển đổi số trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Bên cạnh đó, Đoàn các cấp cần đẩy mạnh mô hình xây dựng văn hóa công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Trong đó, tập trung các nội dung đề án văn hóa công vụ của Thủ tướng. Mục tiêu là nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Vinh dự hỗ trợ hoạt động của Thành Đoàn và Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng trong Ngày cao điểm, Ban Chấp hành Đoàn Sở Nội vụ đã liên hệ 02 báo cáo viên cho các chuyên đề liên quan đến cái cách hành chính, cải cách chế độ công vụ cho các nội dung diễn ra trong ngày. 

Buổi sáng, tại Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, BCH Đoàn Sở đã mời đ/c Nguyễn Phan Thuận Duy, chuyên viên Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, cũng là đoàn viên Chi đoàn Các phòng chuyên môn, hỗ trợ báo cáo chuyên đề "Xây dựng văn hóa công cụ trong cán bộ đoàn, công chức, viên chức trẻ".

Buổi chiều, tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, BCH Đoàn Sở đã mời đ/c Nguyễn Hồng Vân, Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức trình bày chuyên đề "Các chủ trương trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính và chế độ công vụ năm 2023.

 

Danh mục Danh mục