Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Nội vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Sở Nội vụ

Quay lại

03 đoàn thể Sở Nội vụ tham gia Hội diễn Văn nghệ năm 2022 - Chủ đề "Tự hào tiếp bước"

Ngày 30/6/2022,Hội diễn Văn nghệ năm 2022 - chủ đề "Tự hào tiếp bước" do 03 đoàn thể Khối tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP. HCM (2007 - 2022), 15 năm thành lập Công đoàn Viên chức TP. HCM, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối, Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng TP. HCM (2007 - 2022) được khai mạc. Hội diễn văn nghệ diễn ra vòng sơ loại trong 03 ngày, với 90 tiết mục biểu diễn đến từ 49 Công đoàn cơ sở. 

Hội diễn từ lâu đã trở thành phong trào văn nghệ quần chúng trong công chức, viên chức và lao động. Được tổ chức hai năm một lần, hội diễn nhằm mục đích phát động phong trào văn hóa văn nghệ tại cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần, giúp cân bằng giữa công việc và giải trí tinh thần lành mạnh.

Thông qua hội diễn cũng là phương thức tuyên truyền giáo dục về truyền thống, lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước trong công chức, viên chức, lao động của Khối.

Ngày 30/6/2022, 03 đoàn thể Sở Nội vụ đã tham gia dự thi với tiết muc ca, múa "Hãy đến với con người Việt Nam tôi".

Một số hình ảnh của đơn vị tại Hội diễn:

 

 

 

 

.

cmhien.snv

Danh mục Danh mục