Đội ngũ công chức, viên chức Đội ngũ công chức, viên chức

Quay lại

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 23/QĐ-UBND-TC ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc bổ nhiệm ông Dương Thành Công, Trưởng phòng Phòng Quy hoạch - Xây dựng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố.

Danh mục Danh mục