Đội ngũ công chức, viên chức Đội ngũ công chức, viên chức

Quay lại

về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 25/QĐ-UBND-TC ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc bổ nhiệm ông Trương Thanh Bình, Trưởng phòng Phòng Quy hoạch - Xây dựng Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố.

Danh mục Danh mục