Đội ngũ công chức, viên chức Đội ngũ công chức, viên chức

Quay lại

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Khoa học phổ thông.

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 19/QĐ-UBND-TC ngày 17 tháng 8 năm 2022 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm bà Bùi Thị Hương, Phó Trưởng Văn phòng đại diện phụ trách Văn phòng đại diện Báo Tri thức và Cuộc sống tại Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Khoa học phổ thông.

Danh mục Danh mục