Đội ngũ công chức, viên chức Đội ngũ công chức, viên chức

Quay lại

về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5

Ngày 19 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 24/QĐ-UBND-TC ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 đối với bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy Quận 5.

Danh mục Danh mục