Đội ngũ công chức, viên chức Đội ngũ công chức, viên chức

Quay lại

Về việc tiếp nhận và điều động Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 22/QĐ-UBND-TC ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc tiếp nhận và điều động ông Huỳnh Ngọc Thông, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco - người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Đầu tư quản lý kinh doanh vốn nhà nước, đến nhận công tác tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV.

Danh mục Danh mục