Hội Luật gia Sở Nội vụ Hội Luật gia Sở Nội vụ

Quay lại

Chi hội Luật gia Sở Nội vụ tổ chức sơ kết 10 tháng và phương hướng hoạt động 02 tháng cuối năm 2022

Ngày 20/10/2022, Chi hội Luật gia Sở Nội vụ tổ chức buổi họp sơ kết hoạt động 10 tháng và phương hướng hoạt động 02 tháng cuối năm 2022. Tại buổi họp, Chi hội Luật gia đã tổ chức các hoạt động sau:

     - Trao quyết định kết nạp cho 07 Luật gia.

     - Trao phiếu tiếp nhận sinh hoạt cho 01 Luật gia.

     - Tặng quà cho 09 nữ Luật gia của Chi hội nhân ngày 20/10/2022.

     - Sinh hoạt chuyên đề với nội dung: Hướng dẫn tiếp nhận và chuyển văn bản mang bí mật nhà nước.

     - Biểu quyết đưa ra khỏi quy hoạch Ban Chấp hành Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2019 - 2024.

     - Biểu quyết bổ sung Ban Chấp hành Chi hội Luật gia nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Với sự ngày càng lớn mạnh về tổ chức, Chi hội Luật gia Sở Nội vụ đề ra mục tiêu là được đánh giá và xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

Danh mục Danh mục