Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân Quận 12 đối với bà LÊ THỊ HỒNG NGA

Ngày 02 tháng 02 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 đối với bà Lê Thị Hồng Nga, do nhận nhiệm vụ khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục