Thông tin báo chí Thông tin báo chí

Quay lại

Về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi đã ký ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND-TC về việc điều động và bổ nhiệm bà Huỳnh Thu Thảo, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm viên Sài Gòn; thời gian giữ chức vụ là 5 năm (đính kèm).

Danh mục Danh mục