Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

        Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023. Tham dự hội nghị có Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố; Ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

Trong năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính được xác định là công tác trọng điểm và được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ. Thành phố đề ra nhiều giải pháp tập trung rà soát, quyết tâm thực hiện đạt và vượt 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, 89 nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2022; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố cũng được đưa vào hoạt động để phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp cũng như hoàn thành kết nối toàn bộ dữ liệu kinh tế - xã hội của quận, huyện, thành phố Thủ Đức với Thành phố …

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023, Ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết Thành phố sẽ tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, chi tiết và có hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 đã ban hành gắn với Chủ đề năm của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Về công bố Chỉ số Cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, các quận, huyện năm 2022, Bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã thông qua Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Về kết quả chỉ số cải cách hành chính khối sở, ban, ngành, Sở Tư pháp đứng đầu về cải cách hành chính năm 2022; khối Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đứng đầu về cải cách hành chính năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính - Bộ Nội vụ đánh giá, công tác cải cách hành chính của Thành phố đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, nhiều mô hình sáng kiến trong quá trình cải cách hành chính ở Thành phố được nhân rộng, xây dựng chính quyền điện tử có hiệu quả tích cực. Nguồn lực con người, tài chính trong cải cách hành chính tại Thành phố được quan tâm. Ông Phạm Minh Hùng cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác cải cách hành chính như công tác chỉ đạo điều hành chưa có sự đồng bộ, xuyên suốt; vai trò người đứng đầu trong các cơ quan cần có sự tăng cường hơn nữa, chú ý tính quyết liệt trong triển khai, cần kiểm tra giám sát thường xuyên; cần có sự phối hợp giữa các sở ngành, địa phương trong cải cách hành chính.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan đánh giá chỉ số cải cách hành chính của sở, ngành, quận, huyện và Thủ Đức có kết quả khả quan, phản ánh sự chuyển biến tích cực của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị, địa phương có những đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cải thiện chỉ số cải cách hành chính cả về xếp loại và xếp hạng. Nhìn nhận những tồn tại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan đề nghị các sở ngành, quận huyện tiếp tục bám sát chủ đề năm 2023, đặt vấn đề cải cách hành chính vẫn là vấn đề trọng tâm, trong đó xem hiệu quả hoạt động công vụ của cán bộ công chức là trọng yếu. Bên cạnh đó, tập trung tổng rà soát, kiến nghị tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết những vấn đề liên quan đến cải cách hành chính còn vướng mắc; mở rộng diện các thủ tục đủ điều kiện để giải quyết trong ngày; đề nghị khắc phục ngay hoàn thiện các đề án thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố.

Thành phố đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào cải cách hành chính năm 2022 gồm:

Về tập thể:

 •            - Ủy ban nhân dân quận 1
 •            - Ủy ban nhân dân quận 6
 •            - Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
 •            - Ủy ban nhân dân phường 9, quận 6
 •            - Ủy ban nhân dân phường 28, quận Bình Thạnh
 •            - Ủy ban nhân dân phường 2, quận Phú Nhuận
 •            - Thanh tra Thành phố
 •            - Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố

Về cá nhân:

 •          - Ông Đặng Mậu Kiệt, Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 •           - Ông Nguyễn Nam Trung, Chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố
 •           - Bà Hoàng Thị Khánh Vân, Chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố
 •           - Ông Nguyễn Đăng Ái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.
 •           - Bà Trần Thị Huê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 10, quận Phú Nhuận.

 

* Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022

             Ông Nguyễn Duy Tân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

              Bà Ngô Thị Hoàng Các – Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

            

 

Ông Phạm Minh Hùng – Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ
phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Võ Văn Hoan – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022

 Ông Võ Văn Hoan – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
cải cách hành chính năm 2022

Danh mục Danh mục