Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

SỞ NỘI VỤ THAM DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH DO BỘ NỘI VỤ TỔ CHỨC

Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Sở Nội vụ đã tổ chức đoàn công tác tham dự Hội nghị triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính và Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức tại tỉnh Bình Dương.

Hội nghị có sự chủ trì của ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ và sự tham dự của đại diện Sở Nội vụ 32 tỉnh, thành phố phía Nam.

Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh ngoài đại diện là Sở Nội vụ còn có sự tham dự của đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ tham dự Hội nghị nhằm chuẩn bị tốt nhất các tài liệu kiểm chứng cho việc xác định đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của Thành phố.

Hội nghị đã triển khai Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về phế duyệt Đề án “xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và lấy ý kiến đối với dự thảo hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

Qua Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, kiến nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số cải cách hành chính của cấp tỉnh./.

nddthuan.snv

Danh mục Danh mục