Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Quay lại

Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI)

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 1892/UBND-KSTT về việc triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) của Thành phố. Ủy ban nhân dân Thành phố đã đề ra các mục tiêu và nêu những giải pháp để nâng cao Chỉ số PAPI.

Xem chi tiết tại đây

nnquyen.snv

Danh mục Danh mục