Thông tin hoạt động Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thông tin hoạt động Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quay lại

Các văn bản về bầu cử

Các văn bản về bầu cử (đính kèm).

 

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục