Thông tin hoạt động Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 Thông tin hoạt động Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quay lại

Thông tin hoạt động bầu cử

Hướng dẫn việc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử

Tập huấn tổ bầu cử 2021

Tải video về

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục