Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Từ 28/2/2011 đến hết ngày 18/3/2011, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội được ấn định vào ngày 01/6/2011.

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thư ký Hội đồng bầu cử Phạm Minh Tuyên đã trình bày việc thành lập, kế hoạch hoạt động của Hội đồng bầu cử. Theo đó, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra suôn sẻ, tùy tình hình địa phương, có thể quyết định thời gian bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu linh hoạt nhưng không được trước 5h sáng và kết thúc quá 20h ngày 22/5/2011.

Bộ Chính trị sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong 2 ngày 10-11/2. Ở địa phương, dự kiến sau 2 ngày thành lập Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, phải chủ trì hội nghị triển khai công tác này ở địa bàn.

 

Các hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban tổ chức trung ương, Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ về hiệp thương, khâu tổ chức công tác bầu cử; cơ cấu, số lượng và thành phần đại biểu; lựa chọn giới thiệu người ứng cử; kê khai tài sản người ứng cử đang ở giai đoạn nước rút và sẽ đồng loạt hoàn thành trước ngày 30/01/2011.

Hội đồng bầu cử trung ương cũng đã thống nhất thành lập Tiểu ban giúp việc, trong đó Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử do Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội do Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn làm Trưởng tiểu ban. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử do Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng tiểu ban.

Việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và lập danh sách chính thức những người ứng cử sẽ diễn ra vào ngày 21/02/2011, 90 ngày trước ngày bầu cử theo luật định. 

Từ ngày 28/02/2011 đến 24h ngày 18/3/2011 nhận, Hội đồng bầu cử sẽ xem xét hồ sơ của những người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử. Thời gian công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và tổng kết bầu cử được ấn định vào ngày 01/6/2011.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng lưu ý, các cơ quan phụ trách bầu cử ở trung ương và địa phương cần phối hợp nhuần nhuyễn những công việc liên quan tới bầu cử. Mọi khâu chuẩn bị dù nhỏ nhất cũng phải bảo đảm dân chủ và kịp thời, cần chú ý kỹ khâu nhân sự nhằm bảo đảm chọn người đúng luật, bảo đảm tính công bằng cho các ứng cử viên trong giới thiệu bầu cử.

(Theo Hà Nội mới)

Danh mục Danh mục