Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Diễm Hiền giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận 8

Ngày 08 tháng 11 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín đã ký ban hành văn bản số 501/UBND-VX-TC về đồng ý để Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ công ích quận 8 quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Lê Diễm Hiền, thành viên Hội đồng thành viên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty; thời gian giữ chức vụ của bà Nguyễn Lê Diễm Hiền là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục