Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ

Ngày  31 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức vụ  Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Huyện Cần Giờ, gồm: ông Đặng Văn Thiện, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ; ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Dịch công ích huyện Cần Giờ và ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy Công ty Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ;

- Bổ nhiệm ông Đặng Văn Thiện, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ, giữ chức Chủ tịch Hộii đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ;  thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Trần Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Công ty Dịch công ích huyện Cần Giờ, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên  Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ;  thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dẫn, Phó Giám đốc  Công ty Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ, giữ chức vụ Kiểm soát viên  Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ;  thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một  thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ,  quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy Công ty Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ  giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ;  thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục