Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè

Ngày 14 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín ký ban hành các quyết định  về:

- Bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè, gồm các ông có tên sau: ông Phan Thanh Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè; ông Trần Phước Thành, nguyên Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Huyện Nhà Bè và ông Phạm Văn Bắc,  nguyên Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè;

- Bổ nhiệm ông Trần Phước Thành, nguyên Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Huyện Nhà Bè, giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích Huyện Nhà Bè;

- Bổ nhiệm ông Phan Thanh Sơn, nguyên Bí thư Đảng ủy Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè;

- Bổ nhiệm ông Lê Tấn Phong, nguyên nhân viên Kế toán Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè, giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một  thành viên Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Bắc, nguyên Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè; ông Ngô Đức Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà  Bè và ông Nguyễn  Văn Hồng, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục