Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận

Ngày 31 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức vụ  Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận, gồm: ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận; ông Đào Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty Dịch công ích quận Phú Nhuận và ông Nguyễn Văn Pha, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận;

- Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận, giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận; thời gian giữ chức vụ đến là 30 tháng 01  năm 2015;

- Bổ nhiệm ông Đào Mạnh Linh, Phó Giám đốc Công ty Dịch công ích quận Phú Nhuận, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên  Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận;  thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Võ Thiên Huê, Phó Trưởng phòng Kế toán tài vụ  Công ty Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận, giữ chức vụ Kiểm soát viên  Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận;  thời gian giữ chức vụ là 03 năm;

Và có công văn thỏa thuận đồng ý để Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một  thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận,  quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Pha, Phó Giám đốc  Công ty Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận  giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận;  thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục