Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Ban Giám đốc và kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

Ngày 27 tháng 8 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài ký ban hành các quyết định về:

- Bổ nhiệm giữ chức Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, gồm: ông Chu Tiến Dũng - Giám đốc; ông Nguyễn Đức Hiền và ông Lê Văn Đại – Phó Giám đốc Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung; thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Chu Tiến Dũng -  Giám đốc Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, giữ chức Chủ tịch Hội đồng  thành viên Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phấn mềm Quang Trung; thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức HIền - Phó Giám đốc Công ty Công viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, giữ chức Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phấn mềm Quang Trung; thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

- Bổ nhiệm bà Phạm Thị Nga Việt - Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, giữ chức vụ Kiểm soát viên  Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung; thời gian giữ chức vụ là 03 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục