Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Chiều ngày 17 tháng 7 năm 2006, tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố - Nguyễn Thiện Nhân đã trao Quyết định cho Sở Khoa học và Công nghệ:

1/. Ông Đào Văn Lượng, sinh năm 1945, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
2/. Bổ nhiệm Ông Phan Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thay Ông Đào Văn Lượng nghỉ hưu; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục