Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Chiều ngày thứ hai 06 tháng 12 năm 2004, Ủy ban nhân dân Thành phố đã trao Quyết định giải quyết nghỉ hưu cho Ông Phạm Khắc, nguyên Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục