Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Chiều thứ sáu vào lúc 13 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2006, tại trụ sở Sở Văn hoá và Thông tin, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Thành Tài đã công bố và trao Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố cho các Ông, Bà sau đây:

1. Điều động Bà Đinh Thị Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin; thời gian giữ chức vụ là 05 năm;

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn An Long, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hoá và Thông tin, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thông tin; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục