Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Công nhận Ban Chấp hành Hội Trắc địa bản đồ thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ III (2010 - 2015)

Ngày 24 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín ký ban hành Quyết định số 3256/QĐ-UBND về công nhận Ban Chấp hành Hội Trắc địa bản đồ thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ III (2010 - 2015), gồm 25 thành viên được Đại hội toàn thể Hội Trắc địa bản đồ thành phố Hồ Chí Minh nhất trí bầu ra.

Hội do ông Vũ Hoàng Anh làm Chủ tịch; 03 Phó Chủ tịch gồm các ông: Phạm Chí Tích, Lê Văn Minh và Lâm Đạo Minh; Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Tổng Thư ký là ông Lê Hữu Giáp và 20 Ủy viên Ban Chấp hành.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục