Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Công nhận kết quả xét tuyển 34 viên chức tại các đơn vị Sở Tư pháp

Ngày 26 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Minh Trí ký ban hành Quyết định số 3273/QĐ-UBND về công nhận kết quả xét tuyển 34 viên chức tại các đơn vị Sở Tư pháp.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục