Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Công nhận kết quả xét tuyển 38 viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 12

Ngày 27 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận ký ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND về công nhận kết quả xét tuyển 38 viên chức của các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 12, gồm:

- Bệnh viện Quận 12: 29 người;

- Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 12 : 09 người.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục