Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Công nhận kết quả xét tuyển 75 viên chức của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Ngày 26 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận ký ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND về công nhận kết quả xét tuyển 75 viên chức của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục