Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Công nhận kết quả xét tuyển 91 viên chức của các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 27 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận ký ban hành Quyết định số 3293/QĐ-UBND về công nhận kết quả xét tuyển 91 viên chức của các Trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục