Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Công văn thỏa thuận chấp thuận bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, ngày 19 tháng 3 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài đã có công văn thỏa thuận chấp thuận bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đối với Bà Lê Hồng Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Kế toán trưởng Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn và Ông Nguyễn Minh Luận, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư thuộc Tổng Cty Xây dựng Sài Gòn ; thời gian giữ chức vụ của Bà Lê Hồng Nhung và Ông Nguyễn Minh Luận là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục