Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BỘ NỘI VỤ ĐẾN KHẢO SÁT THỰC TẾ, ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH, GIẢI PHÁP, SÁNG KIẾN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   Đoàn công tác của Bộ Nội vụ gồm ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế, đánh giá mô hình, giải pháp, sáng kiến về cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 02 ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2022, cụ thể như sau:

  •    - Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc với đơn vị Sở Giao thông vận tải, đơn vị đã giải quyết hơn 2000 hồ sơ của 02 TTHC trong Danh mục ban hành kèm Kế hoạch Tháng hành động “tiếp nhận và giải quyết TTHC trong ngày”, ngoài ra đơn vị có nhiều sáng kiến, giải pháp để phục vụ người dân, doanh nghiệp như: ứng dụng giao thông, ứng dụng xe buýt….
  •    - Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát tại quận Phú Nhuận là một trong  những đơn vị tổ chức triển khai và thực hiện tốt Tháng hành động với nhiều giải pháp, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

   Qua chuyến khảo sát, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã ghi nhận những kết quả tích cực mà Tháng hành động động “tiếp nhận và giải quyết TTHC trong ngày” do Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mang lại cùng với những  nỗ lực trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính của cách địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Đoàn đã có những đánh giá chuyên sâu, thiết thực đối với những mô hình, giải pháp, sáng kiến về cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, Đoàn đã đã đưa ra những gợi ý, định hướng để cơ quan, đơn vị nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, giải pháp, sáng kiến; làm cơ sở để đề xuất áp dụng nhân rộng các mô hình, giải pháp tiêu biểu trên địa bàn Thành phố./.

Đoàn Công tác của Bộ Nội vụ đến làm việc tại UBND Quận Phú Nhuận và Sở Giao thông và Vận tải TPHCM

Danh mục Danh mục