Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Hội nghị gặp gỡ giữa Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Bình, Vĩnh Lộc, Tân Tạo, Lê Minh Xuân, Lê Minh Xuân 3 và An Hạ

Trong khuôn khổ các hoạt động chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” và thực hiện chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển KCX, KCN, ngày 28/9/2022, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Ban Quản lý và Tổng giám đốc các doanh nghiệp KCN Tân Bình, Vĩnh Lộc, Tân Tạo, Lê Minh Xuân, Lê Minh Xuân 3 và An Hạ tại Hội trường Văn phòng Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc– KCN Vĩnh Lộc năm 2022 nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư để Ban Quản lý và Sở ngành Thành phố đưa ra các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển sản xuất.

Hội nghị có sự tham dự của Đại diện Sở Nội vụ; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở kế hoạch và Đầu tư;  Bảo hiểm xã hội Thành phố; Cục Hải quan Thành phố; Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú; Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; Đảng ủy – Công đoàn – Đoàn Thanh niên Ban Quản lý; Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố (HBA); Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc; Công ty Cổ Phần SXKD-XNK-DV-ĐT Tân Bình; Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc; Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (Công ty VRG); Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư -Xây dựng-Thương mại-Sản xuất Nhựt Thành; và hơn 70 doanh nghiệp đang hoạt động tại các KCN thuộc khu vực quận Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh.

Trước Hội nghị, các doanh nghiệp đã gửi những kiến nghị đến Ban Quản lý, tập trung vào các vấn đề như tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ, tạm thời trong một số ngành, lĩnh vực; chất lượng lao động còn hạn chế và nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề; tình trạng thiếu nhà ở cho công nhân; vấn đề duy tu, sửa chữa cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các KCN; công tác đảm bảo an ninh trật tự trong KCN; hướng dẫn các quy định về thủ tục bổ sung mục tiêu của dự án đầu tư, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...; đồng thời kiến nghị các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động sau đại dịch Covid-19 nhằm tạo động lực phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, Ban Quản lý triển khai một số nội dung mới liên quan đến KCX-KCN, bao gồm: kết quả Đề án Định hướng phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp; triển khai “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”, “Dịch vụ bưu chính công ích” thanh toán trực tuyến lệ phí đối với 15 thủ tục hành chính đang thực hiện tại Ban Quản lý; cắt giảm 50% lệ phí đối với thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến trong lĩnh vực lao động và xây dựng; Cắt giảm 30% thời gian giải quyết của 03 thủ tục hành chính (bao gồm: cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư từ 10 ngày giảm xuống 07 ngày; Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài từ 09 ngày còn 07 ngày.

Đối với việc “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” Ban Quản lý tiếp tục thực hiện đối với 07 TTHC cho đến hết năm 2022. Ngoài ra, Ban Quản lý đã rà soát và báo cáo với UBND Thành phố xin ý kiến thực hiện giải quyết trong 01 ngày làm việc đối với 05 TTHC trong danh sách này kể từ năm 2023.

Hiện nay, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chỉ có khoảng 1.154/1.851 hồ sơ, đạt tỷ lệ 62,3%. Do đó, Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, hưởng ứng, tham gia các hoạt động nêu trên nhằm cắt giảm chi phí và thời gian liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính.

Qua hội nghị, Ban Quản lý đã đề nghị các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu các chính sách, quy định nêu trên có khả năng ảnh hưởng đến doanh nghiệp và đề xuất những nội dung, biện pháp mà các cơ quan nhà nước cần thực hiện để triển khai hiệu quả các quy định vừa ban hành cũng như các vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định này để Ban Quản lý kịp thời đưa ra biện pháp hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Danh mục Danh mục