Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CHUYỂN XẾP LƯƠNG MỚI THEO NGHỊ ĐỊNH 204/2004/NĐ – CP NGÀY 14/12/2004

Theo kế hoạch, tính đến 29/04/2005 đã có 58 đơn vị gởi bảng chuyển xếp lương mới về Sở Nội vụ để trình Ban Chỉ đạo chuyển xếp lương thẩm định.

Cũng trong thời gian này, nhóm chuyên viên của Sở Nội vụ do Ông Nguyễn Tấn Tài – Phó Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo đã thẩm định được 36 đơn vị.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục