Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2022

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2022, trong đó có 887 thí sinh trúng tuyển và 1220 thí sinh không trúng tuyển.

Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022

Sở Nội vụ

Danh mục Danh mục