Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” trên địa bàn Thành phố năm 2022

    Căn cứ Kế hoạch số 1224/KH-UBND ngày 22/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”; Sở Nội vụ đã có Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động, trong đó:

    1. Về công tác triển khai, tuyên truyền:

   Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai tổ chức Tháng hành động đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để thực hiện; đồng thời, phát động thi đua nhằm đẩy nhanh tiến độ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian quy định. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị đã đồng lòng hưởng ứng, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép đề ra, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022.

   Trong thời gian diễn ra Tháng hành động, với sự chỉ đạo sâu sát của Ủy ban nhân dân Thành phố, công tác tuyên truyền đã được quan tâm, tổ chức thực hiện một cách kịp thời, nghiêm túc; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo các thông tin lan tỏa sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố. Một số đơn vị đã thực hiện tốt như: Ủy ban nhân dân Quận 1, Quận 7, Quận 10, quận Tân Phú....

     2. Kết quả thực hiện Tháng hành động

    2.1. Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022: tại khối quận - huyện, thành phố Thủ Đức đã tiếp nhận và giải quyết hơn 229.642 thủ tục hành chính trong ngày, cấp xã tiếp nhận và giải quyết hơn 199.275 hồ sơ thủ tục hành chính trong ngày; tại khối sở, ban, ngành đã tiếp nhận và giải quyết hơn 20.696 thủ tục hành chính trong ngày; tại khối các đơn vị ngành dọc đã tiếp nhận và giải quyết hơn 244.696 hồ sơ trong ngày; tỷ lệ 100%.

   2.2. Đối với các đơn vị không thực hiện thủ tục hành chính hoặc có thực hiện thủ tục hành chính nhưng không có trong Danh mục kèm Kế hoạch

   Bên cạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày theo Danh mục Thành phố đề ra, các cơ quan, đơn vị đã chủ động đăng ký thêm một số thủ tục hành chính để giải quyết ngay trong ngày; triển khai các Hội nghị đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp; đề ra những mô hình, sáng kiến cải cách hành chính; tổ chức “Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính” thiết thực, hiệu quả theo đặc thù của địa phương, đơn vị nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Theo thống kê có một số các hoạt động nổi bật như:

   +  20 cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện giải quyết dứt điểm các hồ sơ thủ tục hành chính, các dự án đang tồn đọng tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo có đổi mới trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; cam kết “không trả kết quả trễ hạn”; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức;

   + Có 10 cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị đối thoại; xúc tiến thương mại - đầu tư; tuyên truyền nâng cao nhận thức về các chỉ số đang áp dụng trên địa bàn Thành phố; khảo sát, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị đối với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp như Quận 1, Quận 4, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Phú Nhuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư….

   + Một số sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện đã tổ chức “Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính”, một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng hành động nhằm kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính. Điển hình là “Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính” tại Khu Công nghệ cao Thành phố do Sở Nội vụ phối hợp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố và Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tổ chức “Ngày hội giải quyết thủ tục hành chính” vào các ngày thứ Tư hàng tuần trong thời gian diễn ra Tháng hành động….

   + Các cơ quan, đơn vị đã chủ động đề xuất các sáng kiến, giải pháp mới để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố như: Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tăng thêm 01 tháng thực hiện Tháng hành động so với Kế hoạch Thành phố đề ra; Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Về Chương trình cải cách hành chính và chuyển đổi số”; Tại quận Tân Phú, Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì tổ chức Lễ phát động tiếp tục thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 và mô hình “Chứng thực theo yêu cầu” ngoài giờ hành chính vào các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần.

   + Thực hiện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

   Trong thời gian diễn ra Tháng hành động, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày; đồng thời, tiếp tục duy trì và tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giải quyết hồ sơ hành chính, qua đó giúp xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác, tăng tính công khai, minh bạch, hạn chế tiêu cực có thể phát sinh. Sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Việc triển khai thực hiện Tháng hành động của Thành phố nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp; tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

   Để duy trì và phát huy các thành tích đã đạt được trong thực hiện Kế hoạch Tháng hành động, Sở đã trình Ủy ban nhân dân về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày đối với các thủ tục hành chính ban hành trong Danh mục kèm theo Kế hoạch của Thành phố; nghiên cứu, bổ sung các thủ tục hành chính để triển khai “tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” tùy theo đặc thù của địa phương, đơn vị từ nay đến hết năm 2022./. 

thtanh.snv

Danh mục Danh mục