Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2021

KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC NĂM 2021

Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự, từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương, từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III, từ hạng III lên hạng II năm 2021;

Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 từ ngày 12/9/2022 đến ngày 15/9/2022, cụ thể:

- Vòng 1: Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 14/9/2022: thi trắc nghiệm trên máy tính môn Kiến thức chung và Ngoại ngữ.

- Vòng 2: Ngày 15/9/2022: thi viết môn chuyên ngành (đối với những thí sinh đậu Vòng 1).

Trong đó, số lượng thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức gồm:

- Công chức: 569 thí sinh (trong đó có 22 công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An),

- Viên chức: 2736 thí sinh (trong đó có 64 viên chức của UBND tỉnh Long An và 13 viên chức của Đại học Y - Dược Thành phố).

Số liệu cụ thể:

Danh mục Danh mục