Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

MỪNG SINH NHẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ NĂM 2004

Ngày 24 tháng 12 năm 2004, Ban Chấp hành Công đoàn Sở đã tổ chức mừng sinh nhật các cán bộ công chức có ngày sinh trong quý 04 năm 2004 gồm: Anh Kha, Anh Tấn, Chị Nga, Chị Thúy, Anh Phùng, Anh Hùng, Anh Trung (VP), Anh Trung (CCVC), Anh Trí (SN).

    Chúc các anh chị: 
SỨC KHỎE – HẠNH PHÚC và THÀNH CÔNG

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục