Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ông ĐOÀN VĂN HỢP được điều đến nhận nhiệm vụ tại Liên minh Hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín ký ban hành Quyết định số 553/QĐ-UBND về điều động ông Đoàn Văn Hợp, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nông nghiệp – Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, đến nhận nhiệm vụ và ứng cử chức vụ Phó Chủ nhiệm Liên minh Hợp tác xã  thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục