Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Ông HOÀNG ĐỨC LONG được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố

Ngày 25 tháng 12 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Minh Trí ký ban hành quyết định số 552/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại ông Hoàng Đức Long, tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra thành phố; thời gian giữ chức vụ của ông Long là 05 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục