Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG LÃ QUỐC KHÁNH GIỮ CHỨC VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH.

Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2005, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Nguyễn Hữu Tín, đă trao Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố tại Sở Du lịch về việc bổ nhiệm Ông Lă Quốc Khánh, Trưởng pḥng Pḥng Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục