Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Quyết định về thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

Ngày 30 tháng 3 năm 2010, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài đã ký ban hành Quyết định về thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, trên cơ sở tách cơ sở II của Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình .
Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp l;uật
Trụ sở Trung tâm đặt tại : 30/3 đường Bà Giang, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục