Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Quyết định về thí điểm thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường trọng điểm thường xuyên bị ảnh hưởng triều cường trên địa bàn Quận 12 và Quận Thủ Đức .

Ngày 29 tháng 3 năm 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân đã ký Quyết định về thí điểm thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường trọng điểm thường xuyên bị ảnh hưởng triều cường trên địa bàn Quận 12 và Quận Thủ Đức .
Trong quyết định có đề cập đến nguồn kinh phí chi trả thù lao, trang bị bảo hộ lao động, mua sắm dụng cụ, trang bị, duy trì hoạt động của lực lượng này sẽ do Ủy ban nhân dân quận cân đối sử dụng từ nguồn Quỹ phòng, chống lụt, bão và ngân sách của quận .Ủy ban nhân dân thành phố quy định mức thù lao cụ thể hàng tháng cho mỗi nhân viên quản lý đê nhân dân là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn). Riêng Đội trưởng được hưởng thêm mức thù lao trách nhiệm là 130.000đồng/người/tháng ( vận dụng hệ số trách nhiệm 0,2 so với mức lương tối thiểu) và Đội phó được hưởng thêm mức thù lao trách nhiệm là 65.000đồng/người/tháng (vận dụng hệ số trách nhiệm 0,1 so với mức lương tối thiểu).
Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục