Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2006, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố - Nguyễn Thành Tài đã trao Quyết định cho Sở Nội vụ:

1/. Bà Lê Thị Ngọc Anh, sinh năm 1950, Phó Giám đốc thường trực Sở Nội vụ được nghỉ hưu theo quy định kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
2/. Bổ nhiệm Ông Lâm Trung Nhân, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền thuộc Sở Nội vụ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ; thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục