Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Sáng thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2004, Ủy ban nhân dân Thành phố trao Quyết định

* Bổ nhiệm cho Ban lãnh đạo của Ban Quản lý Khu Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố:
Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quy hoạch Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố, giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố; 
Ông Hồ Ngọc Minh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quy hoạch Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố; 
Ông Nguyễn Việt Quốc, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quy hoạch Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố. 
* Giải quyết nghỉ hưu:
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quả, Phó Giám đốc Thường trực Ban Quản lý Dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước Thành phố, được nghỉ công tác và bàn giao công việc vào ngày 01 tháng 12 năm 2004 để nhận thẻ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 3 năm 2005.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục