Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Sở Nội vụ trân trọng cảm ơn tình cảm của các cơ quan, đơn vị chúc mừng Sở Nội vụ nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành (28/8/1945 - 28/8/2023)

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập ngành Tổ chức Nhà nước, nay là ngành Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2023), Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố - Hội đồng nhân dân Thành phố, sự hướng dẫn, động viên, hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan Trung ương, đặc biệt là Bộ Nội vụ, sự phối hợp nhiệt tình của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Thành phố dành cho Sở Nội vụ trong suốt thời gian qua. Đây chính là sự cổ vũ vô cùng quý báu đối với tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Qua 78 năm hình thành, xây dựng và phát triển, dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức, ngành Tổ chức nhà nước, với truyền thống vẻ vang của mình, đã luôn trung thành tuyệt đối với sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ Thành phố  đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu vì mục tiêu chung, xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Thành phố mang tên Bác nói riêng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nói chung.

Dịp kỷ niệm 78 năm thành lập ngành, dù đã có văn bản về không tiếp nhận hoa, quà chúc mừng, Sở Nội vụ  vẫn nhận được nhiều tình cảm của các cơ quan, đơn vị. 

Sở Nội vụ xin trân trọng cảm ơn và luôn mong muốn thắt chặt hơn nữa tình cảm quý báu, tinh thần đoàn kết - hỗ trợ - hợp tác, sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành xuất sắc tất cả nhiệm vụ được giao giữa Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố và cả nước. 

Danh mục Danh mục