Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Thành lập Nhóm Công tác liên ngành triển khai thực hiện dự án BT xây dựng mới Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng

Ngày 26 tháng 7 năm 2010, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận ký ban hành Quyết định số 3270/QĐ-UBND về thành lập Nhóm Công tác liên ngành triển khai thực hiện dự án BT xây dựng mới Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng.

Bà Nguyễn Thị Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ - Trưởng nhóm; ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng nhóm và 12 thành viên do các đơn vị có liên quan cử người tham dự.

Nhóm công tác liên ngành  triển khai thực hiện dự án BT xây dựng mới Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng có nhiệm vụ: Tổ chức thẩm định kết quả nghiên cứu và đề xuất của nhà đầu tư liên quan đến dự án. Đàm phán thương thảo và dự thảo hợp đồng BT để thực hiện dự án trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Tham  gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và một số nhiệm vụ đã được quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

Nhóm công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục