Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Thành lập Tổ Công tác lập thiết kế đô thị tuyến đường Đại lộ Đông Tây, xa lộ Hà Nội và Tân Sơn Nhất - Bình Lợi

Ngày 21 tháng 7 năm 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân ký ban hành quyết định số 3206/QĐ-UBND về thành lập Tổ Công tác lập thiết kế đô thị tuyến đường Đại lộ Đông Tây, xa lộ Hà Nội và Tân Sơn Nhất - Bình Lợi.

Ông Trần Trí Dũng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao làm Tổ trưởng; ông Hoàng Minh Trí, Giám đốc Viện Quy hoạch Xây dựng thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thành phố làm Tổ Phó và 25 thành viên do các cơ quan, đơn vị có liên quan cử người tham dự. Tổ có nhiệm vụ lập thiết kế đô thị 03 tuyến đường nêu trên.

Nguồn: Khác

Danh mục Danh mục