Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn nghiên cứu, học tập thực tế tỉnh Tuyên Quang

   Ngày 15 tháng 7 năm 2022, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 683/SNV-CCVC của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức đoàn học tập, nghiên cứu thực tế cho cán bộ, công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

   Theo đó, Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang gồm 57 người với Trưởng đoàn là ông Tạ Văn Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp cùng với lãnh đạo của các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện, công chức Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang, trong đó có 01 chuyên gia người Hàn Quốc đến trao đổi, nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 02 ngày 21 và 22 tháng 7 năm 2022; cụ thể:

   - Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang tìm hiểu thực tế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Quận 1 và Ủy ban nhân dân Quận 10 để nghiên cứu các mô hình, giải pháp cải cách hành chính tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính của địa phương, đơn vị.

   - Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Đoàn công tác tỉnh Tuyên Quang  làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi kết quả, kinh nghiệm cải cách hành chính, chuyển đổi số các lĩnh vực; cách làm hay, sáng tạo, giải pháp phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử.... và một số nội dung về công tác chuyên môn ngành Nội vụ của Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị, về phía Thành phố Hồ Chí Minh, có sự tham dự của ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND Thành phố; ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp; bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Thành phố; bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo cùng với đại diện lãnh đạo các sở - ngành Thành phố.

   Nhìn chung, công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị đã đạt được yêu cầu nhiệm vụ đề ra góp phần nâng cao sự gắn kết giữa các địa phương; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, thu thập được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tham mưu và quản lý. Bên cạnh đó,  trong quá trình làm việc, các cơ quan, đơn vị đã trao đổi, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn và những cách làm hay để có giải pháp nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

thtanh.snv

Danh mục Danh mục