Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động

Quay lại

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ LIÊN QUAN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

   Ngày 12 tháng 8 năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các Chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính năm 2021. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố chủ trì Hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các quận, huyện, sở, ngành.  

   Tham dự Hội nghị có: ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sĩ Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích chính sách công Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

   Thành phần tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP; Thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố và Lãnh đạo các cơ quan ngành dọc.

   Tại Hội nghị, Thành phố đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2022; phân tích, đánh giá cụ thể, toàn diện kết quả đạt được của các Chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố (PAR Index, PAPI, SIPAS, PCI), xác định nguyên nhân và giải pháp trong năm 2022 do các sở, ngành Thành phố trình bày.

   Đồng thời, Hội nghị đã được lắng nghe những nhận định, trao đổi, đánh giá chuyên sâu và ý nghĩa đến từ Lãnh đạo Trung ương và các chuyên gia, cụ thể:

  •   - Phân tích về Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS năm 2021 và định hướng các giải pháp nâng cao Chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS trong thời gian tới đến từ ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.
  •   - Trao đổi về công tác cải cách hành chính của Thành phố nói chung và công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng đến từ ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ.
  •   - Thạc sĩ Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích chính sách công Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phân tích, đánh giá về Chỉ số PAPI của Thành phố và định hướng thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.
  •   - Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Thành phố Hồ Chí Minh để có phân tích, đánh giá về Chỉ số PCI của Thành phố và định hướng thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022.

   Thông qua Hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã có sự nhìn nhận cụ thể, rõ ràng hơn đối những hạn chế, tồn tại để kịp thời có giải pháp khắc phục để hướng tới mục tiêu của công tác cải cách hành chính là nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính.

Đồng chí Phan Văn Mãi chỉ đạo kết luận Hội nghị

Danh mục Danh mục